Ai là tác giả truyện Kiều

Trong một lớp học Văn: 

– Thầy: Em có biết tác giả truyện Kiều là ai không? 

– Tèo: Dạ, không ạ. 

– Thầy: Thế em có biết Nguyễn Du là ai không?

 – Tèo: Em thề với thầy là em không quen bạn ấy ạ!

 – Thầy: ?! 

      

Bài viết liên quan