Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 1/12/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,...Bạc Liêu

Tài liệu đính kèm: Tải về

 UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,...Bạc Liêu

Bài viết liên quan