Công văn số 51/PGDĐT ngày 21/1/2019 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn tổ chức dạỵ - học 2 buổi/ngày từ học kỳ II năm học 2018-2019 trở đi.

Tài liệu đính kèm: Tải về

hướng dẫn tổ chức dạỵ - học 2 buổi/ngày từ học kỳ II năm học 2018-2019 trở đi.

Bài viết liên quan