- CV số 694/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2010 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho công chức, viên chức thuyên chuyển công tác

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài viết liên quan