Trao cờ luân lưu

Các lớp thi đua nhận cờ luân lưu hàng tuần

Hàng tuần, lãnh đạo nhà trường trao cờ luân lưu (cờ tiên tiến) cho các lớp có thành tích tốt trong tuần

Thầy Ngô Minh Mãi, Hiệu trưởng nhà trường trao cờ luân lưu cho các lớp

 

Cô Trịnh Thị Ngát, Phó Hiệu trưởng phiếu học tốt cho các em học tốt trong tuần