Sinh hoạt chuyên môn khối 3 cấp huyện

Chuyên đề: Phương pháp tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày và dạy tăng thời lượng có hiệu quả

Tổ chức ngày 4/1/2018 tại Trường TH Yên Khánh

Bài viết liên quan