Lễ Tổng kết mái che sân trường của Trường TH Yên Khánh

Ngày 16/8/2019, Trường TH Yên Khánh tổ chức khánh thành mái che sân trường. Mái che sân trường có diện tích gần 350 m2. Tổng tiền đầu tư gần 160.000.000 đồng do Hội khuyến học huyện Hòa Bình chủ trì vận động

Đại biểu đến dự lễ Tổng kết công trình mái che. Từ trái: Ông Ngô Minh Mãi, Hiệu trưởng Trường TH Yên Khánh; ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hòa Bình; ông Nguyễn Kiên Nhẫn, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu; ông Lưu Văn Tiếng, nguyên Phó Phòng GD&ĐT Hòa Bình, hội khuyếnh học xã Vĩnh Mỹ B; ông Dương Hoài Ngọc, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu; ông Huỳnh Cao Khải, phó phòng GD&ĐT Hòa Bình
Ông Nguyễn Đức Dũng, chủ tịch Hội khuyến học Hòa Bình, phát biểu trong buổi lễ tổng kết công trình mái che và là người đưa ra ý tưởng, chủ công trong việc vận động và xây dựng mái che sân trường cho Trường TH Yên Khánh
Ông Nguyễn Đức Dũng, chủ tịch hội khuyến học Hòa Bình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học nhân dịp tổng kết mái che và đầu năm học mới
Ông Nguyễn Kiên Nhẫn chủ tịch hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao phần quà đặc biệt cho em Nguyễn Kiên Nhẫn là học sinh nghèo, hiếu học của trường