Kết quả thi GVCN giỏi cấp huyện

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường TH Yên Khánh có 5 thầy cô đạt GVCN giỏi cấp huyện năm học 2018-2019, tỉ lệ 100%.

Chúc mừng 5 thầy cô:

1. Thầy Dương Duy Phúc GVCN lớp 5C

2. Cô Nguyễn Thị Mỹ GVCN lớp 4C

3. Cô Hồngt Lâm Ngân GVCN lớp 3C

4. Cô Trần Thị Duyên GVCN lớp 2A

5. Cô Võ Thị Ngọc Hường GVCN lớp 1D