• Văn bản chỉ đạo Thao giảng, hội giảng ... năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối HKII
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • các văn bản hướng dẫn viết SKKN từ năm 2016-2017
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 94 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra cuối HKII, xét HTCT lớp, HTCTTH
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 110 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch tuyển sinh lớp 3 và lớp 6 CLC năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 85 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Thông báo triệu tập đội văn nghệ phục vụ chuẩn Quốc gia mức độ 2 tại trường MN Hoa Hồng
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo kiểm tra Website
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vận động quỹ An sinh xã hội
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo đổi loại hình trường mẫu giáo
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn kiểm tra giữa học kỳ II
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 80 lượt tải | 1 file đính kèm