• TT 17 quy định Kiểm định và Chuẩn Quốc gia trường Tiểu học
    | Trường Tiểu học Yên Khánh | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
  • TT 20 Chuẩn Giáo viên mới (từ 2018)
    | Trường Tiểu học Yên Khánh | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
  • TT 22 quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
    | Trường Tiểu học Yên Khánh | 118 lượt tải | 1 file đính kèm