• Kế hoạch lồng ghép vào giáo án 19-20
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn bản chỉ đạo Thao giảng, hội giảng ... năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 97 lượt tải | 3 file đính kèm
 • 367/SGDKHCN-GDTrHTX-Phát triển văn hóa đọc trong truòng học
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối HKII
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • các văn bản hướng dẫn viết SKKN từ năm 2016-2017
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 94 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra cuối HKII, xét HTCT lớp, HTCTTH
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 110 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch kiểm tra định kỳ
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 115 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kế hoạch tuyển sinh lớp 3 và lớp 6 CLC năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 85 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quy chế chi tiêu nội bộ 2019-2021
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo triệu tập đội văn nghệ phục vụ chuẩn Quốc gia mức độ 2 tại trường MN Hoa Hồng
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo kiểm tra Website
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 85 lượt tải | 1 file đính kèm