Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Lan
Đảng viên; Giáo viên Huỳnh Thị Lan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng sư phạm
Điện thoại 0948575639
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách