Thông tin chi tiết:
Ngô Phi Hổ
Đảng viên; Giáo viên; Trưởng ban TTND Ngô Phi Hổ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng sư phạm
Điện thoại 0849030790
Email phiho2018vm@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách