Thông tin chi tiết:
Huỳnh Bích Thuy
Giáo viên Huỳnh Bích Thuy
Ngày tháng năm sinh 03/02/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0916 365 897
Email huynhbichthuy9@gmail.com,
Mạng xã hội