• Kế hoạch ngoài giờ lên lớp năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch lồng ghép vào giáo án 19-20
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường TH Yên Khánh
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 385 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch BDTX 2018-2019
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 239 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch đánh giá xếp loại HS theo TT 22 NH 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch ứng dụng CNTT 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch Hội đồng trường 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch học tập và làm theo phong cách HCM 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phòng chống dịch bệnh 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch GDTC và YTTH 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch giaó dục trẻ khuyết tật
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phối hợp khám sức khỏe cho HS 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 153 lượt tải | 1 file đính kèm