• Kế hoạch ngoài giờ lên lớp năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 291 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch lồng ghép vào giáo án 19-20
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 226 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường TH Yên Khánh
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tổ 3 NH 2018-2019
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch BDTX 2018-2019
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 180 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Kế hoạch TPT Đội năm học 2018-2019
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu kế hoạch tổ 2 đến 5
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu kế hoạch tổ 1
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch đánh giá xếp loại HS theo TT 22 NH 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch ứng dụng CNTT 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch Hội đồng trường 18-19
  | Trường Tiểu học Yên Khánh | 299 lượt tải | 1 file đính kèm