Phiếu đăng ký lớp 6 Chất lượng cao NH 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Dự tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao (thí điểm) năm học 2019 - 2020

 

- Họ tên thí sinh: ……………..…….………………………. Nam, Nữ: ……….

- Ngày sinh:………….……...……………………Dân tộc: .……………………

- Nơi sinh: Tỉnh (TP)…………………………………………………………….

- Nơi đăng ký HKTT: số nhà: ……. đường: ……………………………………

 khóm (ấp): ……… xã (phường): ……… huyện (thị, TP): …………………….

- Chổ ở hiện nay: số nhà: ……. đường: …………………………………………

 khóm (ấp): ……… xã (phường): ……… huyện (thị, TP): …………………….

Nơi học lớp 5: Trường tiểu học …………

Thông tin về điều kiện dự tuyển: Đánh giá mức độ hoàn thành

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Năng lực

Phẩm chất

Năng lực

Phẩm chất

Năng lực

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

+ Kết quả bài kiểm tra cuối năm học lớp 5: Môn Toán: ……; Môn TV: ……

Gia đình xin cam kết và tự nguyện cho con tham gia dự kiểm tra để xét tuyển vào học lớp 6 chất lượng cao tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Đối với dự tuyển vào các trường THCS tại các huyện: Đánh dấu X vào ô trống nếu có đăng ký dự kiểm tra môn Tiếng Anh: o 

                                                                                    …………….,, ngày     tháng      năm 2019

Điện thoại liên lạc: ………………….                                       CHA/ MẸ HỌC SINH

                                  (Chữ ký, họ tên)                                        

 

 

Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường:

- Học bạ TH:                                                                                                        hợp lệ o  không hợp lệ o 

- Bản sao giấy khai sinh:                                                                                   hợp lệ o  không hợp lệ o

- Các GCN theo quy định (nếu có):                                                                 hợp lệ o  không hợp lệ o

- 01 ảnh 3 x 4

- Đủ điều kiện dự kiểm tra o            Không đủ điều kiện dự kiểm tra: o                                                

                                                                                         ………….,ngày     tháng     năm 2019

            Cán bộ nhận hồ sơ                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

              (Chữ ký, họ tên)                                                               (Ký tên và đóng dấu)